Съвети

 • А колко време ще отнеме възстановяването на данните ми ако платя за "спешна поръчка"?

  Спешната поръчка не означава че възстановяването технически ще стане по-бързо, а че вашата поръчка ще има по-висок приоритет, ние ще започнем да работим по нея веднага и непрекъснато, докато я завършим. Всяка поръчка е различна и ние не можем да се обвържем с конкретен срок без да сме наясно с детайлите, но в повечето случаи срокът е по-малък от 24 часа (48 часа при RAID-масиви). Възлагайки ни спешна поръчка все пак трябва да сте наясно, че не е изключено проблемът ви да е от изключително сложен характер и да изисква повече време за решаването му. Това което ние ви гарантираме е, че ще положим максимални усилия да я завършим възможно най-бързо.

 • Какво да направя при повреда в компютъра?

  При повреда в компютъра е необходимо да запазите спокойствие и да се опитате да го изключите веднага. Опитайте се да задействате нормалната процедура на "shutdown". Ако компютърът ви е напълно блокирал и не реагира се опитайте да осъществите отдалечен достъп до него по мрежата от друг компютър и да му подадете команда за "shutdown". Ако и това не е възможно прекъснете захранването му и не го включвайте повече. Помислете дали имате работещ архив (бекъп) или ситуация на загуба на данни. Ако дискът ви не издава странни звуци (стържещи или тракащи) опитайте следното (за клиенти с добра компютърна грамотност) - извадете твърдия диск и го свържете към друг компютър, след което се опитайте да копирате данните. Възможно е проблемът да не е в твърдия ви диск. Ако не се чувствате уверен в гореописаното се свържете с фирма, осъществяваща подръжка на компютри за да разберете кой от компонентите на компютъра ви не функционира добре. Ако те потвърдят, че проблемът е в твърдия диск, или пък вие сам сте сигурен в това, и желаете бързо и качествено възстановяване на данните ви, се свържете с нас.

  Не забравяйте - ако имате извънредна ситуация и не сте уверен в това как да процедирате винаги можете да ни позвъните за съвет. Понякога една погрешна стъпка може да има пагубни последствия.

 • Дискът ми издава странни звуци / е абсолютно тих. Може би ако го отворя ще мога да видя проблема и да го отстраня?

  Отварянето на твърд диск в нормална стайна обстановка е абсолютно забранено и води лесно до нанасяне на механични повреди с фатален характер. За целта се използва т.нар. "Clean room" с максимален клас 100 (ISO5) - специално помещение с много висока чистота на въздуха в него, подържане на определена температура и влажност.

 • Загубих ценни данни, но в интернет има много и евтини програми, които са предназначени за такива случаи. Защо трябва да плащам високата цена за професионална услуга?

  ДРС България не препоръчва използването на каквито и да е програми за възстановяване на данни поради следните причини. Първо - в болшинството от случаите тези програми пишат директно върху диска ви, което крие огромния риск ако те не ви помогнат да ви навредят и да нанесат допълнителни щети върху логическата структура на файловата система, вследствие на което възстановяването на данните ви се затруднява изключително или става невъзможно. Второ - тези програми са направени да решават точно определен проблем (или няколко такива). Изхождайки от факта, че за болшинството от клиентите ни е невъзможно сами да разберат какъв е конкретния проблем водещ до загуба на данните, използването на софтуер на сляпо, надявайки се той да разреши този проблем е непрофесионално и крие големи рискове. Ако все пак вие поемете този риск ви препоръчваме предварително да направите пълен бекъп на ниско (битово) ниво на диска си. Трето - използването на непознат софтуер, създаден от фирма, с която е трудно (или невъзможно) да се осъществи контакт и която използва многобройни маркетингови трикове с цел продажбата му, крие допълнителни рискове за необосновано направени разходи от ваша страна. Ако сте загубили файлове, които имат изключително важно значение за бизнеса ви, ако твърдият ви диск показва видими признаци, че не работи оптимално, най-добре е да не поемате излишни рискове и да се свържете с компания, специализирана във възстановяването на данни.

 • Как работите вие?

  След получаването на твърдия диск (или друг носител на информация) се извършва задълбочен анализ докато се определи конкретния проблем, довел до загубата на данни. След това в зависимост дали проблемът е механичен, по електрониката или логически се предприемат необходимите стъпки за разрешаването му. Често проблемите са от комбиниран характер, като един проблем води до друг. При логически проблеми се използва софтуер, който е изцяло наша разработка. По този начин ние сме сигурни, че използваме точния софтуер за решаването на конкретния проблем. В случай че се сблъскаме с нов проблем, ние създаваме софтуер, който да реши този конкретен проблем. Ако установим, че за конкретния ви случай софтуерът ни не възстановява 100% от това, което е технически възможно, ние го преработваме така че да постигнем максимума.

 • Означава ли това, че вие можете да разрешите всеки проблем?

  За съжаление - не. Няма компания за възстановяване на данни, която да постигне 100% успеваемост.

 • Не мога ли да закупя програма от вас, с помощта на която сам да възстановя данните си?

  Не. Софтуерът, който ние разработваме няма комерсиален характер. Освен това, за да може да се работи пълноценно с него е необходимо много задълбочено познаване на файловите системи.

 • Колко време ще отнеме възстановяването на данните ми?

  Обработването на една стандартна поръчка отнема в преобладаващата част от случаите 2-3 работни дни за единичен диск и 3-4 работни дни за повече от 1 диск (RAID, SAN, NAS). Възможно е обаче този срок да е по-дълъг по независещи от нас причини (напр. ако трябва да търсим резервни части, които нямаме в наличност) или ако се сблъскаме с проблем, изискващ промяна в софтуера ни. Или ако постъпи спешна поръчка, която придобива по-висок приоритет. В такива случаи ние винаги ви информираме навреме, така че да сте предварително наясно с тези подробности.

 • Бих желал да ремонтирате диска ми и да мога да го използвам отново?

  ДРС България не извършва услугата "ремонт на твърд диск". Ако проблемът е имал изцяло софтуерен характер (например вирус), ние ви информираме за това, като вие можете да преформатирате твърдия си диск и да продължите да го използвате. Ако самият диск е дефектирал ние препоръчваме на клиентите си да закупят нов, предвид настоящите сравнително ниски цени и няколко години гаранция от прозводителя. Поемането на риска от използване на диск, който веднъж е дефектирал е за нас финансово необосновано. В такива случаи е добре и вие да се замислите как е бил експлоатиран диска, дали дефектът е причинен от условия, които могат да бъдат променени (напр. прегряване на диска вследствие на лоша вентилация), така че да предотвратите бързо дефектиране на новия диск.

 • Бих желал да получа от вас нов твърд диск с данните ми върху него, а не DVD, възможно ли е това?

  Да, в случая можете сам да закупите диск от търговска фирма и да ни го изпратите. В противен случай ние ще начислим допълнителни разходи за новия диск.

 • Вие се намирате във Варна, а ние в друг град, който е доста далече. Това не е ли проблем?

  Не. Това от което ние имаме нужда за да възстановим данните ви е единствено носителят на информацията (твърдия диск). Необходимо е да го извадите от компютъра, опаковате добре и да ни го изпратите чрез куриерска фирма. Ако не можете да се справите се обърнете към компютърна фирма близо до вас, която срещу малка такса ще ви помогне. Ако не сте много надалече и предпочитате да дойдете с кола в офиса ни - това не е проблем, ние ще го извадим безплатно. Ние смятаме, че за нашите клиенти в един критичен момент от първостепенна важност трябва да бъдат качеството на услугата и усещането за работа с надежден партньор.

 • Как трябва да бъде опакован твърдият диск преди транспортиране?

  След като извадите твърдия диск от компютъра го поставете в антистатична торбичка (предпазваща го от статично електричество). Ако нямате такава се свържете с фирма, продаваща дискове, където често можете да намерите някоя останала и ненужна. Докато изваждате диска е желателно да работите със заземена антистатична гривна, ако нямате такава избягвайте да докосвате платката на диска с електронни компоненти. Впоследствие дискът трябва да бъде поставен в кутия (кашон или друга), като между него и стените на кутията е необходим поне 5 см. вибрационно-абсорбиращ материал - напр. дунапрен или малки парченца стиропор. Погрижете се дискът да е в средата на кутията, така че да е защитен от всички страни и да няма възможност да мърда. Ако ни изпращате повече от един диск, те не трябва да се допират един в друг, между тях трябва също да има вибрационно-абсорбиращ материал. Приложете необходимия формуляр в оригинал, облепете добре кутията с тиксо, надпишете "Чупливо" и ни я изпратете.

 • Информацията на диска ми има силно конфиденциален характер. Как да бъда сигурен, че тя няма да стане достояние на трети лица/ мои конкуренти?

  Този въпрос е уреден в т.6 на документа Общи условия на ДРС България ЕООД. Ако вие настоявате можем да подпишем и допълнителен договор за запазване на фирмената тайна (Non-Disclosure Agreement).

 • Дискът ни вече бе диагностициран от друга фирма и ни казаха, че не е възможно данните ни да бъдат възстановени. Има ли смисъл да ви го изпращаме?

  Да. Всяка една компания има специфични методи на работа и ноухау. Възстановяването на данни е изключително сложна и специализирана материя и в практиката се случва една компания да няма техническо решение за вашия специфичен проблем,а друга да има.

 • Как да изпратя носителя на информация във Варна и колко ще ми струва?

  След като сте опаковали добре носителя на информация може да се свържете с куриерска фирма - напр. Спиди (www.speedy.bg), Еконт (www.econt.com), Интайм (www.intime.bg), Европът (www.evropat.com) или друга. Със стандартна куриерска услуга пратката ви ще бъде доставена в нашия офис в рамките на един работен ден и това ще ви струва около 5 лева.

 • Как да предотвратя загубата на данни?

  Загубата на данни е неприятно събитие. Евентуалното им спасяване, за съжаление, е не винаги възможно, поради което е най-добре да се вземат мерки за предотвратяването на такива ситуации. На първо място - правете редовно архив(бекъп) на всички важни документи - върху USB стик, DVD, някакъв мрежов файлов сървър във фирмата ви, или просто на друг харддиск. Всяка ситуация е различна, но е добре да правите архив поне веднъж седмично. Правенето на архив е особено важно и преди промяна на хардуера или софтуера на вашия компютър. Не забравяйте, че дори и да имате RAID-масив, предоставящ redundancy - като RAID1 или RAID5, е необходимо пак да правите редовно архив. Възстановете данните си от архива пробно - за да разберете дали архивите, които правите наистина работят. Дефрагментирайте диска си поне веднъж месечно.Така той ще работи по-бързо, а и при евентуална загуба на данни шансът за спасението им се увеличава многократно. Използвайте програми, които следят работната температура на дисковете - напр. HDD Thermometer. Прегряването на дисковете е една от основните причини за излизането им от строя, особено през летните месеци. Избягвайте да местите компютъра си по време на работа (работете внимателно с лаптопа, когато това се налага). Твърдите дискове са особено чувствителни по отношение на механични вибрации.