Възстановяване на данни

Основната услуга, която ДРС България извършва, е 100% съсредоточена в областта на възстановяването на данни. Кога можем да бъдем полезни за вас? Ето няколко примера:

  • Повреда на твърдия диск от всякакъв характер (механична, по електрониката, лоши сектори и др.).
  • Проблем с фърмуера на твърдия диск, вследствие на което той не може да комуникира с компютъра.
  • Софтуерен проблем - грешки в логическата структура на файловата система или в таблицата с дяловете, вследствие на което отделни файлове или цели дялове стават недостъпни.
  • Проблеми, породени от възникнали извънредни обстоятелства - токов удар, пожар, наводнение и др.
  • Проблеми, вследствие на наличието на вируси.
  • Човешки грешки, водещи до загуба на данни, като например изтриване на файлове (вкл. от Recycle Bin), email-и (вкл. от Deleted Items), преформатиране на дял и други.

Clean Room

За успешното разрешаване на тези проблеми са необходими не само строго специализиран хардуер и софтуер, но и т.нар. "Clean room" - помещение с изключително висока чистота на въздуха. За целта ние сме оборудвани с Clean room, отговарящa на стандарта Class 10 (ISO4), една степен по-високо от изисквания Class 100 (ISO5) за работа с отворен твърд диск.

Процесът за възстановяване на данни е следният:

Обработването на една поръчка става по следния начин: вие изпращате носителя на информацията, заедно с попълнен и подписан "Формуляр за диагностика". Ние извършваме диагностициране и се свързваме с вас, като ви изпращаме в електронен вид всички файлове, които могат да бъдат възстановени. Ако резултатът от нашата дейност ви удовлетворява то е необходимо да заплатите услугата, след което получавате възстановените данни върху DVD или твърд диск (ако данните са не повече от 20ГБ е възможно да бъдат даунлоуднати чрез интернет).

По време на диагностиката и финализирането на поръчката дискът ви се намира в специален "read-only" режим. Ние НИКОГА не презаписваме части от вашия диск.

Диагностиката и финализирането на една стандартна поръчка отнема 2-3 работни дни. При наличието на повече от един носител на информация (напр. RAID масив) диагностиката и финализирането отнема 3-4 работни дни.

Диагностиката и финализирането една спешна поръчка отнема в преобладаващата част от случаите до 24 часа (ако не е необходимо да се търсят резервни части, които нямаме в наличност). При наличието на повече от един носител на информация (напр. RAID масив) диагностиката и финализирането на една спешна поръчка може да отнеме допълнително още 1 или 2 дни.